۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

سفرنامه 61: پناه بر خدا از تبرج

اولین چیزی که در روم نظرم رو جلب کرد تبرج بیش از اندازه زن ها در این شهر بود. البته دمای هوا 38 درجه بود و به راحتی میشه حدس زد که در بلادکفری که در حالت عادی زن ها لخت و عور هستند در این دما چه چیزی باید رخ بده. به نظرم تبرج در روم واقعا در حد هشدار وقوع زلزله و سیل همزمانه که برای خاموش کردن این فتنه شیطانی زن های هنجارشکن، یه گشت و دو گشت ارشاد جواب نمیده. یه چیزی تو مایه های ارتش بیست میلیونی باید بیاد....