۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

سفرنامه 57: میعادگاه عاشقان!

در نزدیکی کلیسای نوتردام پاریس پلی است روی رود "سن" که عاشقان با بستن یک قفل به میله های آن، از عشق خود یک یادگاری می گذارند: