۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

سفرنامه 43: پارک Leopold

در پشت محوطه پارلمان اروپا پارکی به نام پارک Leopold هست:

 


و زنی در این پارک گویا برای رقص باله تمرین می کرد: .
.
.
.
از فرط خستگی در این پارک شاید ساعتی را خوابیدم!!!