۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

سفرنامه 53: میدان Louise-Michel

در منطقه 18 و روی منطقه تپه مانندی در حدود 80 سال پیش ساخته شده. ولی من هر چی دقت کردم متوجه نشدم اسم میدون (Square)  از کجا اومده بود. به همه چی شبیه بود الا میدون.