۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

سفرنامه 51: شانزلیزه

از لوور که بیرون بیایی به سمت طاق آزادی یا Arc de Triomphe اول میدان کنکورد را رد می کنی و بعد میرسی به معروفترین و نوستالژیک ترین خیابان دنیا: شانزلیزه (تلفظ مرسوم فارسی کمی با فرانسوی متفاوت است)....در دو طرف خیابان پر است از مغازه ها و نمایندگی های برندهای معروف و حتی شرکت های بنز و پژو هم نمایشگاه های جالبی در این خیابان دارند. و اما از قیمت ها!!! خود ببینید بهتر است: این فروشگاه  کارتیه در ابتدای خیابان شانزلیزه در سمت تاق آزادی است:


همانطور که می بینید به دلیل ضعف دولت فرانسه در کنترل قیمت ساعت های کارتیه خرید این گونه ساعت ها برای تمامی امت توریست و غیرتوریست خداجو امکان پذیر نیست و به همین دلیل به نظر بنده خرید از این مغازه و ایضا خیابان شانزلیزه را تحریم کنید وگرنه مجبور هستید که خانه ارث پدریتان را بابت خرید یک ساعت که فردا هم آن را گم می کنید، به حراج بگذارید.
.
.
.
.
در اولین سفر اوباما به پاریس مذاکرات کمی طولانی شده ولی آقای رییس جمهور قصد داشت که همسر مکرم خود را به شانزلیزه بابت خرید ببرد. نقل است که به خواست اوباما، به فروشگاه ها دستور دادند که برای خرید خانواده آقای رییس جمهور ساعتی بیشتر باز باشند. همینجوری یادم افتاد!!!