۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه

سفرنامه 36: و اندر باب آزادی

و از مزایای آزادی آن است که زن هایی در این شهر پر از س.ک.س و فحشا حجاب دارند....
.
.
.
.
زنهایی که حجاب را نمی خواهند و به آن اعتقاد ندارند، آن را رعایت نخواهند کرد حتی در خیابان های تهران و آنها که بخواهند آن را رعایت خواهند کرد حتی در خیابان های آمستردام. کاش آن عده که نمی فهمند یا خود را به نفهمی زده اند روزی این مساله را بفهمند. آمین!!!