۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

لوزانیات 49

مزرعه گل های آفتابگردان در مقابل دانشگاه UNIL
.
.
.
.
گاهی واقعا برای زیبا کردن محل زندگی نیاز به یک اختراع و فکر عجیب نیست. با همین ایده ساده مزرعه گلهای آفتابگردون هم میشه زیبایی رو به شهر آورد... واقعا سخت نیست!!!