۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

سفرنامه 32 : X X X !!!


پرچم آمستردام سه تا X داره که معلومه به چه معنا هم هست. این نماد رو تقریبا در تمامی شهر و در جاهای مختلف و گاه با خلاقیت  میشه دید: