۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

انسانه ها - دوازدهم

انسان ها هر کدام سرگرمی هایی دارند.
یکی سرش به پول و تجارت گرم است و چگونه پول و ثروتش بیشتر شود.
یکی به سیاست و اینکه چگونه قدرت بدست آورد.
یکی سرش به دین گرم است و اینکه چگونه در مقولات دین و خدا مکاشفه بیشتری کند.
یکی سرش به شهوت رانی و رختخواب گرم است و اینکه چگونه زیرشکم خود را راضی کند.
یکی به کتاب و درس و تحقیق و دانشگاه و پژوهش مشغول است.
یکی به اینترنت و ایمیل بازی و وبلاگ نویسی و خبرخوانی و خبررسانی گرم است. 
و حتی عده ای هم سرشان به الافی و وقت تلف کنی گرم است.


اما با این همه سرگرمی هیچ کسی را ندیدم که از سرگرمی خود ارضا شده باشد و مدام دنبال سرگرمی دیگری است... انگار هر چه بیشتر سرگرم می شوی، زودتر به پایان خط می رسی.....

پینوشت: و خداوند انسان را سرگرم آفرید و نیز سردرگم......