۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

داستانک - نهم

مردي نزد روانپزشک رفت و از غم بزرگی که در دل داشت براي دكتر تعريف كرد . دکتر گفت به فلان سیرک برو . آنجا دلقکی هست ، اینقدر می خنداندت تا غم از یادت برود .

مرد لبخند تلخی زد و گفت من همان دلقکم....