۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

قطعه خوانی - چهاردهم

شاید زمین تو
در موج های نرم کوانتوم شناور است.

اما ببین زمین من اینجا هنوز هم
در پیچ حل مساله سیب مانده است....

*سیما یاری