۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه

این روزها - پانزدهم

گاهی اوقات به جای آنکه بخواهم اثبات کنم که من مختارم و جبری در کار نیست، از دست و پا زدن های بیهوده خسته می شوم و در برابر حوادث سر تعظیم فرود می آورم و می پذیرم که اختیاری نیست و همه چیز جبر است... همه چیز را رها می کنم تا زندگی مرا با خود ببرد به هر آنجا که می خواهد...

گاهی به این ناامیدی نیاز دارم تا بتوانم به ادامه دادن امیدوار باشم....