۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

لوزانیات بیستم و یکم

دیشب وقتی تو سکوت اینجا فقط صدای برف هایی رو می شنویدم که زیر پام له می شدند، یاد غربت قدم زدن های تنهایی تو شبهای سرد زمستونی پارک جمشیدیه افتادم. یاد شب های تنهایی پارک ملت....