۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

این روزها - چهاردهم

غربت و تنهایی بعضیا رو سنگدل و بی رحم می کنه و بعضیا رو بر عکس رقیق تر و مهربون تر و عاطفی تر....

* گاهی نگاهم در تمام روز
با عابران ناشناس شهر
احساس گنگ آشنایی می کند....

گاهی دل بی دست و پا و سر به زیرم را
آهنگ یک موسیقی غمگین هوایی می کند...
رفتار من عادیست.....