۱۳۸۹ آبان ۱۴, جمعه

لوزانیات شانزدهم

بهترین وضعیت رو اینجا پسرهای فرانسوی زبان دارند که هم دخترهای همزبون خودشونو دارند هم دخترهای ملیت های دیگه که حتی برای یادگیری فرانسه حاضرند دوست دختر nام اونها باشند.

بدترین وضعیت رو هم پسرهای ایرانی دارند که نه دخترهای همزبون خودشونو دارند و نه دخترهای ملیت های دیگه رو...