۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

لوزانیات نوزدهم

اینجا از ساعت 8 و 9 شب به بعد تقریبا هیشکی دیگه تو خیابونا نیست. شهر خلوته خلوته... مغازه ها به جز بارها و رستوران ها نهایت 7.5 تعطیل می کنند و دیگه کار کردن مغازه بعد از ساعت 8 کاملا بی معنیه. خانواده ها هم زود می خوابند. از 9 و 10 شب به بعد معمولا چراغ خونه ها خاموش میشه... اینو مقایسه کنید با تهران که ملت رو شب باید با چماق به زور بکنند تو خونه هاشون که برند بگیرند بخوابند تازه نمیرند. تازه ده شب می خواد بره النگو ببینه.... بماند می خوام کمتر به مرزپرگهر گیر بدم :)))))

حالا فکر کن تو این شهر ساعت دو نصف شب بری قدم بزنی و تو سکوت و آرامش عمیقش هایده گوش بدی.... شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم..... بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم دوست دارم....