۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

سوال - دوم

روحم را به جایی ببرم که جسمم هست یا جسمم را به جایی ببرم که روحم هست؟

لینک: یک پاسخ برای این سوال