۱۳۸۸ آذر ۲۶, پنجشنبه

سیاست ما عین رانندگی ما - یکم

سیاست ما عین رانندگی ماست. در حالیکه خود در صف اول قانون شکنی های مرسوم و عرف شده مانند رد کردن چراغ قرمز و عبور از ورود ممنوع هستیم، در برابر قانون شکنی مشابه دیگران سر خود را به نشانه تاسف تکان می دهیم که چرا آن قانون شکن اینقدر غیرمتمدن و بی شعور است و جان دیگران را به خاطر چند ثانیه زودتر رسیدن به خطر می اندازد...

پ.ن.: هیچ توجه کرده اید که رفتار میرحسین در عدم تمکین به قانون بعد از انتخابات -به قول آقایان البته- چقدر شبیه رفتار همان آقایان در عدم تمکین به قطعنامه های شورای امنیت است؟