۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

بیزینس - یکم

در بیزینس مثل قمار یه وقتایی می بری، یه وقتایی می بازی.... اگر همیشه باختی بهت می گند بدشانس. ولی اگر همیشه بردی بهت مشکوک می شند!