۱۳۸۸ آذر ۲۱, شنبه

بیزینس - دوم

وقتی تیپت داره داد می زنه که منو بدوشین، خوب دیگران هم می دوشنت! حالا مهم نیست که تو ذهن خودت چی داری در مورد تیپ باکلاست فکر می کنی!

این داستان مردی بود که امروز با کت و شلوار و کراوات اومده بود تا لنت ماشینشو عوض کنه. یعنی دقیقا همون کاری که من هم در اون تعمیرگاه داشتم.... مال من شد 35هزار تومن، برای اون شد 54 هزار تومن! البته جفت ماشینهامون هم 405 بودند....

پ.ن.: دوشیدن = پیاده کردن = در پاچه کردن = پول زیاد از حد معمول گرفتن برای کالا یا خدمتی!