۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

شکرانه - دوم

دیروز 8 صبح از خانه بیرون زدم و حدود 8:55 رسیدم شرکت. امروز 7:30 از خانه بیرون زدم و 9:20 سر کار بودم.

امروز در ماشین رادیو روشن بود و عزیزی که این روزها عکس پاره شده اش کلی ماجرا درست کرده، در رادیو داشت می گفت : "هدف انقلاب اسلامی تعالی انسان هاست". خدایا شکرت که حتی در شرایطی که احساس انزجار از خودت - و نه مدیریت شهری - داره منفجرت می کنه، باز می تونیم حرف های قشنگ بشنویم. اما نمی دانم چرا این حرف های قشنگ دیگر حس های قشنگ ایجاد نمی کنند....

باز هم خدایا شکرت!