۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

دبی نهم


 دوغ کاله ایرانی در یک سوپر مارکت ایرانی در دبی ....

.
.
.
.
این خارجیا تعجب کرده بودند از اینهمه ایرانی و مغازه ایرانی تو دبی اونم تازه با این همه دعواهای دو کشور... والله چی بگم!