۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

دبی هشتم


تصور کنید واسه این خارجیا اسم این رستوران رو ترجمه کنی! یعنی سکته مغزی می زنند! ولی قدر گهر، گهری شناسد. قربون اون کثیف کاریا که هر چی بیشتر باشه غذا رو خوشمزه ترش می کنه... ولی حیف اینجا بر خلاف اسمش اتفاقا خیلی هم تمیز بود!!
.
.
.
.
یاد سگپز خودمون نزدیک شریف افتادم. بنده خدا بدش میومد از این اسم ولی به نظرم اتفاقا اونم باید بپذیره و اسمشو عوض کنه. یه چیزی تو مایه های "سگپز شریف" خیلی هم با کلاسه....