۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

دبی دهم

سال پیش که مدیرم اومده بوده دبی در بازدید از برج خلیفه به یکباره دیده بوده که تام کروز به برج آویزونه و بنده خدا هم با کلی ذوق کلی فیلم گرفته بود! بله! فیلم برداری فیلم عملیات غیرممکن: پروتکل روح بوده که در برج خلیفه بدون استفاده از بدل با بازی خود تام کروز فیلم برداری شده. در ورودی برج خلیفه هم یک یادگاری از این فیلم گذاشته شده:


اون صندلی رو هم که تو عکس می بینید صندلی هستش که شیخ محمد (ولی امر مسلمین دبی و اطراف) روش نشسته و لحظاتی فیلم برداری فیلم رو تماشا کرده. حالا اون صندلی مقدس هم جزو اون یادگاری ها گذاشته شده که سبب نورانیت ورودی برج بشه و همه ملل بازدید کننده از برج بتونند ازش فیض ببرند:

.
.
.
.
.
بعد بعضیا گیر می دند که این رفتارهای عقب افتاده و چاپلوس مابانه مانع از توسعه کشوره. بیا!!! این هم دبی مثال نقضش!!!