۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

سفرنامه صدم: سواحل دبی


سواحل دبی ... مجموعه ای از خلیج فارس با آبی زلال مثل ساحل کیش و برهنگی غربی های عاشق آفتاب و برج های سر به فلک کشیده و ناآرام در پشت سر... 
.
.
.
.
در سواحل دبی اصلا باورت نمی شود که اینجا همان کشور خشک مغزهایی است که صورت زنهایشان شاید مدت ها آفتاب را نمی بیند... انگار نه انگار اینجا خاورمیانه است. مامن اسلامگراهای تندرویی که وجب ریششان و ریختن خون آدمها ضمانت بهشت رفتنشان است ... قدرت پول و سرمایه اینه!!!