۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

سفرنامه 24 : خاک تو سر رجا !!

بله! تعجب نداره! خاک تو سر شرکت رجا کنند! این زمانبندی قطار من از شهر بازل (Basel) به لوزانه:


ببنید حالا سر حرکت که 20:03 است حرفی ندارم. میگم انقدر صبر میکنه تا بشه 20:03. دقیق هم سر ساعت حرکت کرد. اما اگر به همین دقت در مورد زمان رسیدن هم گفته باشه دیگه خیلیه. سر همین این دفعه گفتم ببینم واقعا دقیق سر 22:15 می رسه یا نه. باورم نمی شد وقتی رسیدیم لوزان ساعت من 22:14 دقیقه بود و ساعت نصب شده در ایستگاه لوزان دقیق 22:15.... آخه یعنی تو این سفر به این طولانی یعنی 2 دقیقه هم خطا نداشت؟ خدایا مگه میشه آخه؟ اینا کیند ما کی هستیم؟ تو ایران قطارهاش از زمان اراده راننده قطار برای حرکت تا خود حرکت واقعی، تو همین مرحله ساده یه 20 سی دقیقه ای خطا داره. طرف لنگاش لای دره، اون یکی آقاشون مستراحه الآن میاد، اون یکی نمازه جماعته هنوز تموم نشده، اون یکی فامیل رییس رجاست و تو ترافیک تشریف فرما هستند و به همین دلیل گفتند صبر بفرمایید تا حضور به هم برسانند و همین میشه که وقتی قطار داره راه میفته یه مشت ساک و لنگ لای دره یه عده هم دارند دنبال در قطار می دوند....

خوب با قرار گرفتن در این شرایط سخت که قطارای بلاد کفر اینجوریه و قطارای شرکت رجای مسلم اونجوری من دو تا راه بیشتر ندارم: یک اینکه سر خودم رو بکوبم به دیوار تا از این همه سختی برای درک موضوع راحت شم یا بگم "خاک تو سر شرکت رجا" که خوب ترجیحم به دومیه که به نظر آقا هم نزدیکتره....

مسخره نمی کنما!!! واقعا فکر می کنم بین مسلمان بودن (و نه اسلام که این آقای فیلترچی یهو قاطی نکنه) و بی نظمی یک رابطه مستقیم هست. من مکه و مدینه جاتون خالی مشرف شدم اونجا رو دیدم، دبی و استامبول هم بودم. آقا به نسبت این چیزی که اینجا هست، اونا هم هردمبیلند. و البته هم نگفتم هر کی کافره منظمه. گفتم که تنویر افکار عمومی کرده باشم و دوباره این آقا فیلترچی محترم قاطی بازی در نیاره....
.
.
.
.
زوریخ و بازل بودم. حالا کم کم می نویسم....