۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

لوزانیات - سی ام


این بار نه برای عکس گرفتن که برای احساس عبادت کردن به کلیسای قدیمی لوزان رفتم... دلم برای دنیای آن بالا بالاها تنگ شده ...

چرا این رادیو پیام چند وقته که اذان موذن زاده اردبیلی را نمی ذاره؟