۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

لوزانیات 29 - مرزپرگهر بیستم


میتونم بفهمم کسی که اعتقادات دینی نداره اینجا براش بهشته و واقعا اون لذتهایی که ازش محروم بوده رو اینجا تا نهایت بدست میاره.

می تونم بفهمم کسی که اعتقادات نیم بندی داره و به بعضی چیزا اعتقاد داره و بقیه رو بی خیاله یا جدی اعتقاد نداره هم بتونه اینجا سر بکنه و کیف زندگی رو ببره. آزاده به هر حال.

اما نمی تونم بفهمم کسی که عکس دسکتاپش آیت الله بهجت در یکی از رواق های حضرت معصومه است (عکس بالا)، ریشش رو کوتاه نمی کنه، حلقه ازدواجش عقیقه، تو جمع دوستان هم مهمترین دغدغه اش قبله و نمازشه اینجا چی کار می کنه؟

** به طعنه بهش گفتم خوب اینجا گوشت حلال هست، مشروب رو هم میشه نخورد، سرتو میندازی پایین و دختراشون رو هم میشه ندید، اما مگه این محیط، محیط کفر نیست؟ اینو چه جوری تحمل می کنی؟ مدتی که به شوخی گذشت آخرش جدی گفت: همه اینا که گفتی درست اما من اینجا مسلمون ترم!