۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

لوزانیات 27

با اینکه یک ساله دوست دختر و دوست پسر هستند و با هم زندگی می کنند، وقتی میرند تو فروشگاه دختره سبد خودش رو بر میداره و پسره هم سبد خودش رو و جدا هم حساب می کنند. اجاره آپارتمانی هم که با هم زندگی می کنند تقسیم میشه. میگه حتی اگر یک نفر خرید بکنه اون یکی پول سهم خودش رو میده... اعتقاد داره که اصلا این کار درستی نیست که یه نفر فقط خرج کنه و یکی فقط مصرف و البته فکر می کنه اینجوری دوست داشتن واقعی تره...

این دیدگاه غالب اینجاست البته نه شاید دقیقا به همین شکل ولی تا حدود زیادی مسایل مالی تقسیم میشه و قرار نیست تو رابطه بخصوص دوستی کسی هزینه طرف مقابل رو هم بده و این کاملا پذیرفته شده است. دیدگاهی که با هم بودن رو یک رابطه دو طرفه می دونه. با هم بودن یعنی تنها نبودن و دوست داشتن.

ولی هرچه به سمت شرق می ریم حتی تو روسیه و کشورهای شوروی سابق تا چین و کره، دیدگاه غالب فقط هزینه کردن مرده یعنی از ب ِ بسم الله رابطه، مرد باید خرج کنه. البته اسمش رو می ذارند نشانه علاقه مرد. هرچه بیشتر خرج کنه یعنی که بیشتر به اون زن علاقه داره. ولی خوب یه جوره دیگه هم میشه نگاه کرد و اون اینه که با این هزینه کردن ها مرد داره پول خدمات زن تو رختخواب رو باهاش حساب می کنه.