۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

این روزها - شانزدهمنمی دونم کدوم بهتره. اینکه تو جهنم پات رو زمین باشه یا تو بهشت معلق در هوا باشی...

برزخ در بهشت.... حس غریبی است....