۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

لوزانیات پنجم

دیشب از آسمون خون می بارید... انگار غربت جمعه شب ها به یکشنبه شب ها منتقل شده...