۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

لوزانیات - دوم

سه روزی اینجا فستیوال موسیقی Label Suisse بود. دیشب و امشب رفتم. از گروه های خفن متال گرفته تا گروه های با کلاس که به نوعی آدم وار می خوندند.... مردم هم همه جمع بودند پیر و جوون. واقعا شنیدن موسیقی تو فضای باز میون این همه آدم چقدر کیف داره.... بعد یاد کنسرت های ایران میفتم که همش باید به خاطر حلال و حروم نگران کنسل شدنش باشی. واقعا ما تو ایران از چه لذت های ساده ای محروم هستیم. سر چی نمی دونم....