۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

این روزهای دوازدهم - شکرانه پنجم

این روزها آنقدر خداحافظی کرده ام که سلام را فراموش کرده ام....

پینوشت: دل کندن چقدر سخته حتی از آدم هایی که روزی روزگاری با آنها مشکل داشته ام و از هم دلگیر بودیم.... حتی با آنها هم خداحافظی کردم. خدا را شکر که این رفتن بهانه ای شد برای مرور لحظات شادی و خوبی و فراموشی لحظات تلخ من با آدم ها.... اگر می دانستم اینگونه است زودتر می رفتم :))))