۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

بلاد کفر دوم : توالت های غیرفرهنگییعنی بدترین بخش این بلاد کفر برای من همین توالت های فرنگی غیرفرهنگیشونه بخصوص برای ما که عادت داریم محل مورد نظر رو با یک تانکر آب مورد طهارت شرعی قرار بدیم حالا سر جایی می شینیم که فقط یه دستمال کاغذی هست و خودتی و خودش.... هنوز عادت نکردم. این عکس بالا اما راه حل خوبیه....