۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

به یاد کبری - سوم

کلا نمی دونم قضیه امسال چیه ولی در این شش ماهه اول سال کلی آدم مردند و کلی آدم پیچوندند و کلی آدم پیچونده شدند... کلا طبیعت با کسی سر سازگاری نداره انگاری......در این فضا غمبار نوشتن هنر نیست. می خواهم کمی هنرمند باشم و فضای وبلاگم را عوض کنم و دستی به سر و روی غمبارش بکشم......

پس تصمیم می گیرم که هر کسی جفت پا آمد در روحیه ام و عنایت خاص کرد، فردایش ورندارم دپرس بنویسم که ملت را هم دپرس کنم.... قربتا الی الله!