۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

قطعه خوانی - پانزدهم

نه اینکه فکر کنی مرهم احتیاج نداشت
که زخم های دل خون من علاج نداشت

*فاضل نظری

پینوشت: بیشتر از فاضل خواهم نوشت. کشف دیرهنگام این روزهای من است ....