۱۳۸۹ شهریور ۳, چهارشنبه

انسانه ها - سیزدهم


باران باش تا به تو عادت نکنند، تا هر وقت می آیی دوستت داشته باشند....