۱۳۸۸ بهمن ۳۰, جمعه

بیزینس - چهارم


به دو چیز در بیزینس دنیا ایمان آوردم: یکی آمریکایی ها در اقتصاد و دیگری طلا در دارایی ها... هر چقدر هم که پایین برند و به حضیض ذلت برند، آخر سر دوباره بلند می شند... کلا در بلند مدت هر کی با اینها باشه ضرر نمی کنه ولی در کوتاه مدت شاید...
در بیزینس ایران با توجه به اینکه ظهور یک آدم با فهم و شعور در عرصه اجرایی اقتصاد ایران تا سال های سال (تا خود ظهور آقا) بعید است، هنوز به ملک و زمین ایمان دارم... باز هم در بلند مدت البته.