۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

انسانه ها - هشتم

... و خدا انسان را Oskol آفرید تا به یک پیروزی Chosaki فکر کند عرش اعلا را فتح کرده است و به یک باخت الکی فکر کند که به انتهای دنیا رسیده است.....