۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

مرز پرگهر - چهارم

 
 
شنیدستمی که لگوی روزنامه تهران امروز، یکی از روزنامه های وابسته به جناح حق، دارای صورت قبیحه ناحقی است (لگوی بالا)... گویا زنی داخل لگو دارد حرکات موزون انجام می دهد.... آن لگو را دیدم و اول خانم محترم رو ندیدم. دقیق تر دیدم و باز ندیدم... بعد باز دقیق تر و ناگهان تصویر آن جرثومه فساد ظاهر شد... ایناهاش اینه:

حالا نمی دونم چی بگم... خوب واقعا شبیه! واقعا حق دارند که بگند این لگو مشکل شرعی داره. اما یه چیزی: من که به قول آقایون از ایادی و فریب خوردگان استکبار هستم و انواع و اقسام فسق و فجور رو مرتکب می شم یعنی عمراً این زن رو داخل این لگو می دیدم و حتی حالا هم که گفته بودند یه زنی هست، طول کشید تا ببینمش. اما نمی دونم اینا که اهل بهشت و جبهه اسلام و جای مهر روی پیشونی و سر به زیر و نگاه پایین هستند، چه جوری این زن رو دیده بودند؟
یه سوال دیگه: اینا که این زن مجازی رو این جوری در داخل این لگو رصد کرده اند، زن های واقعی رو چه جوری زیر نظر دارند و رصد می کنند؟
پینوشت: چشم و دل سیر بودن، مهمتر از ادای دینداری درآوردنه... همین! زیاده جسارته به قول گل آقا!