۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

سیاست ما عین رانندگی ما - چهارم

سیاست ما عین رانندگی ماست! در حالی که معجونی از بی نظمی و بی قانونی و بی هدفی است اما این باعث نشده که ما نتوانیم رانندگی کنیم. بالاخره میشه در این مملکت یه جوری رانندگی کرد و از خانه به محل کار رسید یا به مسافرت رفت. اما به هر حال این رانندگی افتضاح یک نتیجه داره و اون هم تلفات بالاست....

پینوشت: روزگاری بود در این مملکت که عده ای خدایی می کردند و دیگران را به دلیل عقاید وابسته و مخالفت با ولایت فقیه حذف می کردند... دست روزگار را ببین که خودشان هم امروز متهم به محارب و ضدیت با ولایت فقیه در حال حذف شدن هستند... به هر حال در این مملکت هم می شود با سیاستی رییس جمهور و کاره ای شد اما سیاست ولبشو و دیمی نتیجه ای جز ریزش های مکرر و تلفات تکراری نداره...