۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

شعرخوانی و کپی رایت چهارم - قاصدک اخوان با صدای شجریان

قاصدک هان! چه خبر آوردی؟
از کجا
وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی اما ..... اما
گرد بام و در من بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه زیاری
نه ز دیار و دیاری
باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
قاصدک در دل من
همه کورند و کرند
دست بردار از این در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ
با دلم می گوید
که فریبی تو فریب
که دروغی تو دروغ
قاصدک هان!
ولی
راستی آیا رفتی با باد؟
با تو ام آی کجا رفتی آی!
راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟
مانده خاکستر گرمی جایی؟
در اجاقی طمع شعله نمی بندم
خردک شرری هست هنوز؟

قاصدک! قاصدک! قاصدک!
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می گریند...

دانلود قاصدک با صدای شجریان

پینوشت: من به هیچ شاعر یا خواننده خاصی تعصب ندارم و بیشتر از چیزی که خوشم بیاد، خوشم اومده. حالا اون می خواد اخوان و شاملو باشند یا یک شاعر گمنام یا موسیقی برای شجریان باشه یا یکی از این رپرهای مو سیخ سیخی!! ولی این شعر اخوان واقعا دیوانه کننده است و بینهایت استادانه با صدای شجریان جفت و جور شده. از اوناست که هر چی بشنوم دوباره سیر نمیشم... مثل اینکه کم کم باید متعصب بشم...