۱۳۸۸ دی ۱۳, یکشنبه

اعوجاج شعری - چهارم

هوا بس ناجوانمردانه گرم است!
نه برفی و نه بارانی
نه سرمای استخوان سوزی
خدایا این چه دیماه است؟!
مثلا زمستان است!