۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

سفرنامه 105: کفترای بلادکفر!!


مهمترین توصیفی که از بلادکفر دارم دوستی حیوانات و انسان ها با هم دیگه است و این که حیوانات از شر آدم ها در امان هستند و بخصوص کفتراشون به جای فرار از دست تیرکمون و تفنگ ساچمه ای و تله های اونها، در کنار آدم ها راه می رند و چشم به دست اونها دارند تا دانه ای برای اونها بریزند.
حالا این کبوتر عکس بالا که دیگه معلومه از دست گربه ها و حیوانات دیگه هم در امانه که اینجوری رو زمین پهن شده و داره استراحت می کنه...