۱۳۹۱ خرداد ۱۹, جمعه

سفرنامه 115: نوشاتل


نوشاتل شهر مصدقه. شهری که مصدق در دانشگاه اون درس خونده و دکترای حقوق گرفته. دختر مصدق هم تا همین چند سال پیش که فوت کرد، در همین شهر در یک آسایشگاه زندگی می کرد. جالبه که محمدرضا شاه هم در لوزان -همین شهری که من اونجا زندگی می کنم- درس خونده و زندگی کرده. تقریبا در نیم ساعتی نوشاتل. و جالب تر از اون این که سرلشکر زاهدی که کودتا می کنه و با برکناری مصدق، محمدرضا شاه رو سر کار میاره اون هم در مونترو زندگی می کرده. یعنی در حدود 20 دقیقه ای لوزان. خیلی جالبه که این سه شخصیت مهم یک برهه تاریخ ایران هر سه از سوییس و تقریبا از یک ناحیه بودند. اما مصدق کجا و اون دوتای دیگه کجا.

بگذریم. نوشاتل هم به رسم اکثر شهرهای سوییس روی پستی و بلندی و در کنار دریاچه ای به نام خودش قرار داره. به همین دلیل همیشه میشه جایی رو پیدا کرد که مشرف به شهر و دریاچه باشه. این عکس دقیقا مال منظره روبروی ایستگاه قطار نوشاتله...