۱۳۹۱ خرداد ۱۹, جمعه

سفرنامه 117

نقاشی روی دیوار و در یک خانه قدیمی در نوشاتل... از این خلاقیت ها خیلی خوشم میاد. تازه این هم در یک محله معمولی در نوشاتله و نه یک جای خیلی مهم...