۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

سفرنامه 111

حرفی یک یورو! به سرعت برق و با مهارت خاصی اسم و شکل های مختلف رو درمیاورد... میبینید قیافه اش چقدر ایرانیه!! اما گول خوردی ایتالیایی بود :))) از این گولا زیاد تو ایتالیا میخوری....