۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

سفرنامه 107

و باز هم کبوتری دیگر در حیاط کلیسای میلان، زیر پای مردم، در حال استراحت...

.
.
.
.
والله کفتر بودنم شانس می خواد. یکی کفتر بلادکفره و در حال خوردن و خوابیدن، یکی هم کفتر بلاد مسلمه که مدام در حال فرار از ابوالبشر دوپا و گربه چهارپاست. به خدا جبر جغرافیا که میگن همینه....