۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

قطعه خوانی - یازدهم

دفتر مرا
دست درد می‌زند ورق
شعر تازه‌ی مرا درد گفته است
درد هم شنفته است
پس در این میانه من
از چه حرف می‌زنم؟

درد، حرف نیست
درد، نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟

* قیصر امین پور