۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

قطعه خوانی - نهم

کوه با نخستین سنگ‌ها آغاز می‌شود
و انسان با نخستین درد.

* شاملو- آیدا در آینه